Cùng đến thưởng thức tập phim sex VAGU-229 Phang em đồng nghiệp bị điểm huyệt Yui Nagase. Bắt đầu bộ phim sex là cảnh một cuộc họ đang diễn ra, mọi người đang bế tắc không thể tìm ra được cách giải quyết công việc thì Yui Nagase đột nhiên kêu mọi người ra ngoài cô nàng sẽ truyền một chút cảm hứng cho mọi người. Yui Nagase cởi đồ trên cơ thể mình ra với mục đích có thể kích thích sự sáng tạo cho đồng nghiệp nhưng cách làm của cô lại chẳng được mọi người đón nhận.

Phim sex sếp và nhân viên chơi em Yui Nagase

Duy chỉ có hai ông anh đồng nghiệp là bị thân thể của Yui Nagase làm cho kích thích con cặc. Hai anh chàng đã dùng cách thức gì đó điểm huyệt cô nàng lại như trong phim kiếm huyệt trung quốc rồi bắt đầu nện tập thể cô nàng. Sau khi hả hê hai anh đồng nghiệp còn đưa Yui Nagase đến với ông tổng giám đốc già để cho ông ta làm thịt cô nàng…

Phang em đồng nghiệp

Phang em đồng nghiệp