Tóm tắt bộ phim sex hay DASD-587 Thầy giở thủ đoạn chiếm đoạt cô học trò Eimi Fukada có chủ đề về sex học sinh, phim là câu chuyện về tên thầy giáo cặn bã vì muốn chiếm đoạt cô bé học trò mà đã giở thủ đoạn bẩn bựa để có thể dễ dàng chiếm đoạt được cô bé. Cô bé nữ sinh bị hại là Eimi Fukada, còn tên thầy giáo vì muốn chiếm đoạt mà đã hẹn cô bé học trò đến nhà mình và cho thuốc kích dục vào rượu rồi dễ dàng chén Eimi Fukada trong vòng 1 nốt nhạc. Sau đó hắn ta đem sự việc này để tống tình ép Eimi Fukada phải liên tục quan hệ với hắn.

Thầy giở thủ đoạn chiếm đoạt

Thầy giở thủ đoạn chiếm đoạt